lørdag 5. november 2011

1 dødsfall hvert 6.sekund

I 2010 døde 7,6 millioner barn i verden før fylte 5 år. UNICEF estimerer at 2/3 av disse dødsfallene kunne vært forhindret ved enkle tiltak som tilgang på vaksiner, antibiotika, myggnett, rent drikkevann, ernæring inkl ammetiltak.

De 6 vanligste dødsårsakene er lungebetennelse, diare, malaria, HIV, meslinger og underernæring. WHO har formulert et av tusenårsmålene (Millenium goal 4) om å redusere child mortality med 67 % fra 1990 til 2015.
Nepal har allerede klart å oppfylle dette målet!
Fra 1990 til 2010 har barnedødeligheten gått ned fra 142 til 48 pr 1000 levende fødte barn (Til sammenlikning Norge 3 pr 1000).
Men det er mange land, fortrinnsvis i Afrika, som har barnedødelighet på nærmere 20 %. Verst ute er Tchad med 209 pr 1000 som dør før fylte 5 år.
Det kan nevnes at Norge hadde i 1938 en spedbarnsdødelighet på 5 % (døde før fylte et år).
Et annet tusenårsmål (Millenium goal 5) er å redusere antallet kvinner som dør under graviditet, under/etter fødsel med 75 % fra 1990 til 2015.
Nepal er også på god vei til å oppfylle dette målet. I 1990 døde 870 kvinner pr 100000 levende fødte barn. Dette tallet var redusert til 380 i 2010.

Men det er fortsatt en altfor høy andel kvinner som dør; På verdensbasis regner man med at 400000 kvinner dør årlig, dvs 1000 kvinner pr dag relatert til graviditet og fødsel.
Det enkleste tiltaket er å la kvinnen ha tilgjengelige fødselshjelpere. I Nepal er det enda bare 19 % av kvinnene som føder under kyndig hjelp av lege, jordmor eller annen utdannet fødselshjelper.

Over halvparten av kvinnene som dør i graviditet eller fødsel dør på grunn av blødninger, svangerskapsforgiftning, infeksjoner eller forlenget fødsel. Om det hadde vært tilgjengelige helse-ressurser kunne mange kvinners liv vært reddet.

For noen dager siden leste jeg en liten notis i en Nepali-avis: "A mother of newborn died in the remote Ransi, Rukum district, on Sunday due to excessive bleeding aggravated in the lack of medical treatment......In the past four months, three women have died due to various delivery-related complications in that area due to lack of health facility."

Disse 4 kvinnene blir bare et nytt tall i statistikken over en urettferdig global helse-virkelighet. Men hun er ikke bare et tall. Hun hadde familie. Hun hadde et nyfødt barn. Hun var 26 år gammel. Hun hadde et navn; Deurapa Pun!

Hva kan jeg gjøre for å skape en mer rettferdig fordeling av helse-ressursene? Er det i det hele tatt mulig å gjøre noe? Fanges vi av apati? Det er store utfordringer!

Nepal er på god vei til å oppfylle tusenårs-målene, og takk for det. Tansen Mission Hospital har hatt/har et viktig bidrag i Nepal for å oppnå tusenårsmålene!

I løpet av tiden du har lest dette innlegget døde 15 nye barn under 5 år av tilstander som kunne vært forebygget!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar