lørdag 8. oktober 2011

Glimt fra sykehuset..

Det er høytidssesong i Nepal for tiden. De to største høytidene i Nepal; Dashain og Tihar, feires denne måned. Det betyr at skolene har fri, og de fleste statlige sykehusene stenger dørene. Det betyr travle tider for de private sykehusene, deriblant Tansen Mission Hospital. Vi har hatt fullt belegg stort sett hele tiden de siste ukene. Sengekapasiteten er 165 senger, men det er god plass i korridorene til 20-30 ekstra pasienter. På bildet over sees et bilde fra akuttmottaket der en pasient følges til sykehuset av 5 familie-medlemmer. Det er helt vanlig og nødvendig at hele stor-familien følger med når en i familien skal til sykehuset. Det er nemlig deres oppgave å sørge for mat til pasienten under oppholdet på sykehuset, inkludert å være ansvarlig for daglig hygiene og stell av pasienten.
Et ordtak sier: "Nøden lærer naken kvinne å spinne...." Jeg hadde bare litt erfaring med ultralyd før Nepal, men her har jeg lært meg endel grunnleggende ultralyd som er helt essensielt for diagnostikk av sykdommer. Flere ganger om dagen bruker jeg nå ultralydapparatet for hjerte, mage og obstetrikk-diagnostikk.
På bildet over er det en kvinne som er bitt av en slange som blir tilsett av "den hvite legen. " Jeg er forøvrig den eneste av de utenlandske legene som bruker hvit legefrakk.
I går hadde jeg min travleste vakt noensinne ved Tansen Mission Hospital. Vakten var totalt 24 timer, og jeg jobbet i 20 timer. Det er altfor mye for en 40-åring! Det er ikke selve timeantallet som er så annerledes enn mange leger opplever i Norge, men det er det store ansvaret og den store bredden i sykdommer som er så mye større og annerledes enn i Norge. Når jeg har vakt som overlege på medisinsk avd, inkluderer dette øverste ansvaret for barneavd, fødeavd, medisinsk avd og akuttmottaket.

Til eksempel kan jeg nevne noen medisinske utfordringer jeg ble stilt overfor under denne siste vakten (her bruker jeg medisinske uttrykk): Totalt hjerteblokk grad 3, abruptio placenta, placenta previa, post partum blødning, post partum eklampsi, molar graviditet, encefalitt, meningitt, meningo-encefalitt, bronkitt, pneumoni, slangebitt, kols, angst, synkope, pre-matur fødsel, krampe og synkope hos ung tenårings-jente, intra-uterin fosterdød, ascites, cholecystitt, kroniske nyresvikt, urinretensjon, nefrotisk syndrom.....

Livet som lege i Tansen er slett ikke ensformig. Men jeg må innrømme at jeg savner muligheten for å henvise til spesialist eller å kunne ta en telefon for å drøfte aktuelle problemstillinger. Det har faktisk hendt at jeg ringt hjem til Norge på mobiltelefon til min gode venn Håvard Keilegavlen (hjertelege Haukeland sykehus) for å drøfte vanskelig hjertemedisin. Men da har jeg hatt maksimalt flaks med god telefonlinje. Og om oftest er det avgjørelser og behandling som må skje raskt uten at det er anldning til å ta slike telefoner.

Og for å fullføre vakten min med stil, avsluttet jeg denne med å gå visitt på barneavd med 56 innlagte pasienter. Heldigvis fikk jeg god hjelp av en hyggelig allmenlege fra Australia som er på besøk til Tansen. Slitsomt? Ja! Meningsfylt? Ja!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar