fredag 11. september 2009

+ 15 minutter

Om man krysser grensen fra India til Nepal, må man huske å stille klokken fram 15 minutter! Nepal har sin egen tid og vil helst ligge litt foran India. Det er ganske forunderlig at dette lille fjell-landet har beholdt sin selvstendighet der det ligger plassert midt mellom to milliardstater som Kina og India.
Hva er det som gjør at Nepal har klart å være Nepal og ikke blitt en del av India?

Nepal har over 100 forskjellige språk, dog er antallet avhengig av hvor distinkt man deler inn språkene. Det finnes et mylder av forskjellige folkegrupper; religiøse, kulturelle og etniske. Likevel holder de sammen i et land! Kanskje er det hovedspråket nepali som binder sammen? Det har jeg lest i flere reisehåndbøker om landet. Det er i hvert fall imponerende nok at Nepal har klart å forbli Nepal. Da er det ikke så vanskelig å skjønne at det er utfordrende å skrive en ny grunnlov. Etter at kongen av Nepal frivillig forlot slottet og det hinduistiske monarkiet ble avskaffet i 2006, ble det innkalt til "Eidsvollsforsamling." Ny grunnlov skulle skrives og alle tenkelige folkegrupper skulle forbli representert i denne grunnlovsforsamlingen. Det skulle bli over 600 representanter, til og med noen kristne skulle bli representert.

Det er vel ikke til å undres over at noen grunnlov enda ikke er skrevet, men likevel har landet tatt et langt steg videre på veien mot et stabilt demokrati----------15 minutter foran India......

1 kommentar: