lørdag 12. desember 2009

Bananer er dyre...

Norsk er et fattig språk sammenliknet med nepali. På norsk sier man ganske enkelt: "Bananer er dyre." Men på nepali kan dette utsagnet sies på 3 måter.
1)"Kera mahongå tsjå." Dette betyr helt enkelt at bananer er dyre, men om man vil nyansere språket, finnes andre alternativer:
2)"Kera mahongå rahetsjå." Dette betyr at subjektet i setningen er overrasket over at bananer er dyre. Kan gjerne være ledsaget av "Oj! Skal si bananene er dyre...!"
3)"Kera mahongå baetsjå." Dette oversettes med at bananer har tidligere vært billigere og har nå blitt dyre.

Nepali er krydret med mange verbbøyninger som vi ikke har på norsk. Selvsagt har vi futurum, presens, preteritum, perfektum og pluskvamperfektum slik som på norsk. Men nepali har også andre interessante verbbøyninger;
* Usikker fremtidshandling (..kanskje jeg skal gi kona blomster neste år..)
* Sikker fremtidshandling (...i morgen skal jeg ikke stå tidlig opp med barna...)
* Fortidshandling (..da jeg var liten, brukte jeg å spise havregrøt..)

Ved første øyekast kan nepali se vanskelig ut fordi det er et annet alfabet som består av 36 konsonanter og 11 vokaler. I tillegg finnes en rekke symboler som gjør det enda litt mer vrient. Men om man først lærer seg alfabetet med dets uttale, er det mulig å lese seg gjennom en tekst. Sammenliknet med engelsk og norsk som har en rekke med uttaleregler, leses nepali helt entydig.

Tro det eller ei; Nepali er en fjern slektning av det norske språket! Nepali tilhører den indo-europeiske språkfamilien (se bildet over) slik som eksempelvis norsk, engelsk, tysk, russisk og spansk. Nepali er nært beslektet med hindi, urdu, bengali og det gamle klassiske sanskrit. Til og med romani-språket (sigøynernes språk) likner på nepali! Norsk og nepali har et par felles ord; "naya" betyr ny, og "nam" betyr navn.

Til den indoariske språkgruppe(undergruppe av indoeuropeiske språkgruppe, se bildet over) tilhører de fleste av de indiske språkene og snakkes av omkring en milliard mennesker. Nepali er et av de indoariske språkene, og omkring 35 millioner mennesker har nepali som morsmål. Nepali som morsmål finner man, foruten i Nepal, i India, Tibet og Bhutan. Selv om nepali er det offisielle språket i Nepal, er det kun halvparten av befolkningen med nepali som morsmål. Resten snakker over 100 forskjellige språk som kan være like forskjellige som norsk og nepali!
Som dere skjønner er Nepal rette stedet å være for en filolog. For oss andre ikke-filologer har denne høstens språkstudium vært krevende, morsomt og disiplinbyggende. Det er ikke ofte tidligere at vi har lest verbbøyninger før gudstjenesten på søndag eller har drømt om grammatikk om nettene.....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar