søndag 5. september 2010

Tansen family anno 2010


Tansen-teamet utgjør alle utlendingene som er tilknyttet Tansen Mission Hospital. Vi liker å kalle oss Tansen family i fravær av egen storfamilie!
Over sees de fleste av de voksne medlemmene (som har langtids-kontrakt) på Tansen-team anno 2010. Alderen spenner fra 28 til over 60 år.
Øverst til v: allmenlege Wayne fra Australia, barnelege Sunil fra USA/India, meg selv, indremedisiner Theo fra USA/Nederland, kirurg Doug fra USA, kirurg Kim fra Sør-Korea, Kims hustru Hyun Ju. Foran fra v: personalkonsulent Jason fra England, sivilingeniør Jeena fra USA/India, Dougs hustru Theresa, allmenlege Ansie fra Sør-Afrika, allmenlege Tanusya fra Australia/Sri Lanka, sykehusdirektør Rachel fra England, Evelyn, lærer på Tansen sykehus-skole Andrea fra Australia.
I tillegg er det noen som ikke var tilstede da bildet ble tatt: en svensk familie, Jasons hustru Tracy, barnelege Joan fra USA, Theos hustru Beth, Esther og Sonja fra Sør-Korea.

Hele teamet treffes bl.a to ganger i måneden til engelskspråkelig gudstjeneste på Tansen gjestehus. Da er det fullt hus og god stemning for både store og små. Pr i dag er det 15 barn og 2 tenåringer på teamet. I tillegg til langtids-medlemmene som er avbildet er det alltid medisinstudenter på 6-8 ukers utveksling, gjester, kortids-leger og annet helsepersonell som bidrar positivt i arbeidet på teamet og på sykehuset.
Da vi for noen år siden orienterte oss om mulighetene for utenlanstjeneste, var det å være en del av et større team viktig for oss. Vi er glade for å være en del av et dette
internasjonale fellesskapet, og det er verdifullt å bli kjent med andre kristne og kulturelle tradisjoner enn vår egen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar