søndag 29. august 2010

Ny vanntank på sykehuset

Nå i disse dager er det rikelig med nedbør i Nepal, men problemet er at regnet kommer for det meste kun i månedene juni-sept. Utenom regntiden er vannemangel et stort problem. I løpet av sommermånedene kan det komme opp mot 3000 millimeter (like mye som i Bergen i løpet av et år). Over sees regnstatistikken for Pokhara, ca 100 km nord for Tansen. Klimaet i Tansen likner mye på Pokhara, dog heldigvis litt mindre regn!
Tansen Mission Hospital har for tiden 7 store vanntanker som rommer 1 200000 liter vann tilsammen. Disse fylles raskt opp i løpet av den første måneden med regn. Under sees et bilde av taket på sykehuet som samler vannet opp i store tanker. Det var kloke ingeniører som i sykehusets byggefase konstruerte tak-fasdaden til å samle opp så mye vann som mulig.
Men selv om det samles opp over en million liter vann i monsuntiden, er dette på langt nær nok til å dekke sykehusets vannbehov. Hver vår er det vannsparing på sykehuset. Nå er det derfor planlagt å bygge en ny stor tank som skal romme en ny million (1 000000) liter med vann. Les mer om vanntank-prosjektet, og om du har problemer med å få utgiftene til å strekke til, er det kjærkommet med en donasjon!
http://www.tansenhospital.org.np/news-a-stories/hospital-news/150-water-tank.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar