lørdag 2. oktober 2010

Det koster å bli syk....

I Norge taes det som en selvfølge at behandling på sykehus er gratis. Vi har et rikt utrustet sykehus- og helsevesen som sørger for at alle får behandling uansett økonomisk status. Riktignok er det egenandeler å betale når man oppsøker poliklinikken eller fastlegen, men også her kan man oppnå fri behandling når man overstiger frikort-grensen.
Slik er det definitivt ikke i Nepal; Her koster det penger, ja store penger om man trenger sykehusbehandling.
På bildet over sees en 16-år gammel jente som ble bitt av en av de farligste slangene som finnes i denne verden ("Bungarus caeruleus" eller "Kreit" som den også kalles). Hun hadde pustestopp og hjertestans da hun ankom akuttmottaket ved Tansen Mission Hospital, men rask livreddende behandling gjorde at hun overlevde. Hun tilbrakte 10 dager på intensiv-avdelingen på respirator og deretter 12 dager på medisinsk avd. Bildet over er tatt dagen før hjemreisen, og både pasient og lege er strålende fornøyde ved at hun kan skrives ut uten varige men. Men regningen for oppholdet!!!!!!
70 000 Nepalske rupi, tilsvarer ca 6000 NOK! Til sammenlikning er en gjennomsnittlig hushjelps årslønn ikke høyere enn 5000 NOK.
Jeg vet ikke hvordan familien til jenta klarte å skrape sammen nok penger til å betale sykehusregningen.....Ikke er det vanlig å låne penger i banken heller da utlånsrenten ofte ligger opp mot 15-20 %.
Heldigvis har Tansen Mission Hospital et barmhjertighetsfond som gir økonomisk støtte til de aller fattigste pasientene. Men det er strenge kriterier om man skal bli innvilget støtte; Pasienten må kunne verifisere at det verken finnes eiendom, husdyrhold, økonomi eller andre midler til å kunne betale for seg.
I fjor subsidierte barmhjertighetsfondet behandling verdt 800 000 NOK. Midlene er vesentlig samlet inn av Tansen Mission Hospitals støttespillere i ulike land. HimalPartner (tidl.Tibetmisjonen), organisasjonen som vi er utsendinger for, bidrar også.
Ja, verden er nå ganske så urettferdig! Hvorfor? Det er et av de store spørsmålene jeg vil stille Vår Herre.. Og vil jeg måtte stå til regnskap for hvordan jeg forvaltet min rikdom.......?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar