onsdag 20. oktober 2010

Ingeborg Skjervheim - Mor til 1000

Forleden dag fikk vi besøk av en gentlemann ved navn Madhav som bor i Tansen med sin familie. Han ville gjerne fortelle oss om Tansen Mission Hospitals spede begynnelse på 1950-tallet. Madhavs familie, på folkemunne kalt Gurujifamilien, gav husrom og tomt til sykehuset da de første utlendingene ankom og startet sykehuset i september 1954. Det var ingen andre utlendinger i Tansen på den tiden, og det rådde stor skepsis til disse "hvite" menneskene. Jeg refererer fra boken "Mor til tusen" (biografi om jordmoren Ingeborg Skjervheim) :
"Etter en tid ble det mer akseptert å jobbe for utlendingene. Det ble imidlertid mange nye ting befolkningen i Tansen måtte venne seg til. I begynnelsen hadde de ikke noe laboratorium. Da de etterhvert begynte å ta blodprøver, trodde lokalbefolkningen at legene drakk blodet. Og det var heller ikke lett for pasientene å forstå hvorfor legene var interessert i slike urene ting som urin og avføring. Men da det første røntgenapparatet skulle innvies, sto folk i kø for å bli "avfotografert."
Jordmor Ingeborg Skjervheim fra Ål i Hallingdal kom til Tansen i desember 1955 og startet som jordmor ved Tansen Mission Hospital. Madhav var det første barnet hun tok imot! Siden ham ble det flere tusen andre barn i tillegg til at hun drev forebyggende undervisning og veiledning innen hygiene, ernæring og amming. Ingeborg døde i 2006 etter å ha tilbrakt 33 år av livet sitt i Tansen, og enda går historiene i Tansen om den norske jordmoren med den lange lyse hårfletten og det varme hjertet. På folkemunne kalles hun for "Mor Theresa av Tansen!"
Biografien om Ingeborg Skjervheim er virkelig å anbefale!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar