søndag 20. januar 2013

Verden er farlig tung eller verden sulter....

I Nepal regner man med at omkring 10 % (2,7 millioner mennesker) (i flg avisen Kathmandu Post) av befolkingen er så ekstremt fattige at de er helt avhengig av økonomisk hjelp for å klare å få seg et måltid mat. Men man regner med at så mye som 40 % av alle barna er underernærte (kilde: www.globalis.no, 2011). 
Bildet over viser et helt klassisk blodprøve-resultat på en underernært gutt på 10 år som er innlagt for tiden ved Tansen Mission Hospital; Blodfattig grunnet jernmangel. (Jernmangelanemi med Hb 8,0 og MCV 70). Barna får ikke tilstrekkelig proteiner, kalsium og mineraler. Det er helt vanlig å se barna utenfor hjemmene etter skoletid spisende på tørre nudler eller chips. Det kan virke mettende på små mager, men senere kommer sulten tilbake.


Ved Tansen Mission Hospital får alle innlagte barn servert næringsrik mat; to varme måltider og to kalde måltider hver dag. Helt GRATIS! Som regel er det slik ved alle sykehus i Nepal at det er pasientens familie som må sørge for bevertningen når man er innlagt, inkludert pleie og vask.
Over sees et bilde av dagens første varme måltid, klokken ti, og mødrene samler seg omkring mat-trallen og bringer mat til barna sine.

I andre deler av verden er problemet overvekt. I en nylig publisert artikkel i det medisinske tidsskriftet Lancet beskrives at fedme og overvekt er et større globalt helseproblem enn sult og tar livet av tre ganger så mange mennesker enn de som dør av sult. Det estimeres at fedme og overvekt årlig fører til en for tidlig død for 3 millioner på verdensbasis. Omkring 1,5 milliarder av verdens befolkning er overvektige, og ytterligere en halv milliard lider av fedme. (Overvekt defineres som BodyMassIndex (BMI) over 25. Fedme defineres som BMI over 30) 

Som man ser av tabellen over (Artikkelen fra Lancet er referert i avisen Vårt Land) er overvekt et stort problem i USA der 34 % av befolkningen defineres som overvektige. Norge kommer bedre ut med 10 %. Men fortsetter dagens trend vil halvparten av alle amerikanere i 2030 være overvektige!


Velstandsøkningen i verden har ført til at vi har råd til å spise mer enn noen gang før. Globalt er problemet at land som løftes opp av fattigdommen langt på vei kopierer den usunne livsstilen som har vokst fram i de rike land. Sykler erstattes av biler som transportmiddel. Fysisk krevende arbeid blir erstattet av stillesittende arbeid.
Men fortsatt sulter 10 % av befolkningen i Nepal. Fortsatt legger barna seg om kvelden sultne. 
Verden er full av kontraster; Verden sulter eller er farlig tung......


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar