lørdag 5. juni 2010

Norske leger i Nepal

Vi var hele 3 norske leger som jobbet i Nepal i året 2009-2010. Fra venstre er det meg selv, lege ved medisinsk avdeling Tansen Mission Hospital. I midten Tone Rusken som har jobbet som kirurg ved Tansen siden august 2009 men i disse dager er hun tilbake i Norge for å jobbe videre som overlege på Førde sentralsjukehus. I tillegg til faglig høyt nivå på hennes arbeid, har hun vært en strålende "tante" Tone for barna våre. Vi vil savne henne! Vi benytter anledningen til å takke for et fantastisk år sammen i Tansen og ønsker lykke til med videre liv og tjeneste i Norge.
Til høyre på bildet er den mest erfarne av oss alle 3; Dr Erik Bøhler. Ja, han er en virkelig doktor siden han har tatt doktorgraden eller PhD som det nå kalles. Han er utdannet barnelege, men det er slett ikke bare pediatriske problemstillinger han behandler ved det lille sykehuset helt øst i Nepal, Okhaldunga Mission Hospital. Her er det alt fra keisersnitt, mageoperasjoner, bruddbehandling og alvorlige trafikk-ulykker. Man lærer seg å bli allsidig lege ved å jobbe i U-land.Det er flott med flere norske kolleger i Nepal. Sammen kan vi lære av hverandre. I tillegg til oss langtids-legene er det stadig vekk korttids-leger som kommer til Tansen, spesielt kirurger fra Sverige, men også noen fra Norge. De bruker å være 4-6 uker ved Tansen og yter et stort bidrag inn i arbeidet ved sykehuset.
Som norsk lege i Nepal får vi se tilstander som vi bare har lest om i lærebøkene. Klarer du å se hva som feiler pasienten på bildet over? Han kom fra India for å få behandling ved Tansen Mission Hospital. Om du ikke umiddelbart ser hva det dreier seg om, er det helt forståelig.
Det dreier seg faktisk om spedalskhet eller lepra som det heter på medisinspråket. I flere engelsk-talende land bruker man å benevne lepra som Hansen`s disease etter dets oppdager Armauer Hansen fra Bergen, Norge!.
Tansen Mission Hospital har egen lepra-klinikk som behandler og følger opp pasientene. Behandlingen kan i noen tilfeller vare opptil to år!

Her er også en pasient med en spesiell tilstand. Er det noen som klarer å stille diagnosen?
Vel, jeg må innrømme at jeg ikke helt vet hva det dreier seg om. Men denne 80-årige mannlige pasienten hadde hatt denne tumor i flere ti-år. Vi gjorde ikke noen flere undersøkelser.
Gode tips mottaes med takk!
Som dere skjønner er det meget interessant å være norsk lege i Nepal. Jeg husker enda tilbake til avgangsforelesningen på medisinstudiet i Bergen i 1998. Da var det en av de erfarne overlegene ved Haukeland som anbefalte alle norske leger å jobbe minst et år i et U-land. Det ville gi rikere perspektiv på legegjerningen og åpne øynene opp for at verden er større enn Norge.
Så sant , så sant. Det skriver jeg gjerne under på!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar