mandag 21. mars 2011

Legal abort i Nepal siden 2002

Det er ikke lenger tilbake enn 2002 at abort ble tillatt i Nepal. Før den tid forekom illegal abort, men med risiko for strenge fengselsstraffer for de involverte. Slik som i Norge er grensen for selvbestemt abort i Nepal 12 ukers svangerskapslengde, men 18 ukers grense tillates dersom kvinnen har vært utsatt for voldtekt. I følge avisen Himalaya Times kan svangerskapet avbrytes når som helst dersom kvinnens fysiske eller psykiske helse er i fare eller dersom barnet viser tegn til misdannelser.
I følge avisen Himalaya Times er det utført 212 000 svangerskapsavbrudd i Nepal siden 2002, men det er store mørketall. Det finnes en rekke private klinikker som utfører abort til en atskillig høyere pris enn de statlige klinikkene og også langt senere i svangerskapet. I følge "Voice of fetus Nepal" blir 800 000 nepali kvinner gravide hvert år, og av dem vil 25 % utføre svangerskapsavbrudd!
"Voice of fetus Nepal" er bekymret for den økende "abort-industrien" og skriver i artikkelen:
"Abortion in Nepal is a woman`s right, and the freedom to abort may be a sign of empowerment. But who will speak for the unborn baby`s right to live?"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar