lørdag 10. desember 2011

Engelskspråklig gudstjeneste

Tansen gjestehus er lokalisert inne på sykehusområdet og innehar mange viktige funksjoner. For besøkende til Tansen er gjestehuset et sjarmerende sted for overnatting. Her foregår også kurs og undervisning for ansatte ved sykehuset. Gjestehuset har også en sentral sosial funksjon for sammenkomster som velkomstparty, avskjedsparty, julefester, småbarnsgruppe, geburtsdager etc.

Hver andre lørdag møtes det internasjonale teamet (utlendinger som er tilknyttet sykehuset) til gudstjenestefeiring med påfølgende felles middag. På bildet over tenner Markus og Marie tre lys i adventskransen under dagens gudstjeneste som vår familie hadde ansvar for.

Det er ingen fast pastor for det internasjonale teamet ved sykehuset. Ansvaret for gudstjenestene går derfor på rundgang. I dag var turen kommet til oss, og på bildet over er Gunnar i gang med å holde dagens tale. Temaet for gudstjenesten i dag var om å rydde vei for Herren. --Hvordan kan vi være veiryddere for andre, og hvordan kan jeg rydde vei for Herren inn i mitt eget liv?

Over ser vi "menigheten" samlet. Det er en internasjonal menighet med mennesker for tiden fra India, Nepal, Sør-Korea, Australia, Sør-Afrika, Sverige, Nederland, England, USA og Norge i tillegg til gjester ved gjestehuset.Det er berikende å bli kjent med kristne fra andre land med forskjellig kristen kulturarv. Vi har forskjellig bakgrunn, men vi tror på den samme Gud som gav sin sønn Jesus til frelse for alle mennesker.
Gunnar liker faktisk å holde tale. Evelyn liker best å bruke sin kreative sans til bl.a å pynte"alteret" med blomster og lys slik at blikket kan hvile på noe vakkert.

I naborommet er barna på søndagskolen i full gang med å dekorere sin egen lille krybbe brettet med et enkelt hvitt A4 ark. Kreativiteten er stor blant søndagskolelærerene. Oppgaven som søndagskolelærer går også på omgang på alle på teamet.

Så herved anbefales for eventuelle besøkende til Tansen å legge besøket til en lørdag når det er gudstjenste på gjestehuset. Da blir det mat for både kropp og sjel og hyggelig sosialt samvær.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar