lørdag 21. januar 2012

8,4 millioner livs-sykluser

Hinduismen er en komplisert religion å forstå. Mange nepalere selv har vanskeligheter med å skjønne begreper og termer innen religionen og å vite opphavet til de mange forskjellige høytidene som feires.
Hinduismen sies å være den eldste nålevende religion og verdens tredje største med tanke på nominelle etterfølgere, etter kristendom og islam. Hinduismen er mer et konglomerat av forskjellige intellektuelle og filosofiske betraktninger og ikke et enhetlig felles sett av trosdogmer.
Innen hindusimen er reinkarnasjon et sentralt begrep, og avhengig av dine gjerninger i det nålevende livet, avgjør ditt neste liv. Menneske har den høyeste rangen, like foran fuglen og den hellige kuen. Lavest på rangstigen er et insekt som lever på toalettet. Alle må gjennomføre 8,4 millioner levde liv før man kan bryte ut av livssyklusen. Noen liv leves som et menneske mens noen liv varer kanskje bare noen timer eller sekunder.
Målet for enhver hinduist er å oppnå evig liv uten reinkarnasjon i "himmelen." Hinduismen opererer med begrep som likner vår oppfatning av himmel og helvete.
Det hinduistiske begrepet "mukti" er den ultimate ende på alt, både godt og ondt. "Mukti" kan også oppnåes tidligere og da kan sjelen slippe ut av reinkarnasjons-sirkelen for en kortere eller lengre periode. Hvem som kan få og hvordan man oppnår "mukti" er en gåte for de fleste hinduister og er ikke gitt eksplisitt i de hinduistiske skriftene (Veda).
Bildet over henger på veggen på medisinsk avdeling på Tansen Mission Hospital og viser et klassisk søndagsskole-bilde av Jesus med følgende tekst under:
Jesus kan gi deg evig frelse. ("Mukti" oversettes her med frelse.")

I Nepal er religionen viktig for de aller fleste selv om sekulariseringen også her har fått fotfeste især blant høyt utdannede. Likevel, hinduismen har dyp innvirkning på folks tankesett og virkelighetsoppfatning. Templer finnes overalt. Et av de viktigere pilgrimsmålene for hinduister er den lille byen MUKTINATH ("stedet for å finne frelse") som ligger på den kjente trekking-ruten Annapurna circuit.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar