mandag 16. april 2012

En misjonsleges hverdag.....En vanlig dag i en misjonsleges liv ved Tansen Mission Hospital kan fortone seg omtrent slik;
Morgenmøte kl 07.45 for alle legene. Møtet begynner med 5-10 minutter bibellesning og bønn for dagens arbeid og de ansatte ved sykehuset. Etter morgenbønnen er det presentasjon av de nye pasientene og spesielle hendelser det siste døgnet ved sykehuset. Møtet er stort sett ferdig etter ca 20 minutter.

Legene går direkte i visitt og ser til alle de innlagte pasientene på de forskjellige avdelinger. Over er bilde fra visitten på medisinsk avdeling. Seniorlege leder visitten og har med seg assistentlege, turnuslege og sykepleier. Pr dags dato har sykehuset 4 nepali-seniorleger (overleger) mens alle sykepleierne og de andre legene er nepalere. Undervisning og veiledning av yngre kolleger er en naturlig del av visitten.


Over er det journalskrivning og diskusjon med sykepleier om dagens gjøremål. Alle journaler skrives heldigvis på engelsk mens visitten ellers er en blanding av nepali og engelsk.
Visitten er ferdig ca kl 10, og da er det te-pause i kantina. Det er et hyggelig avbrekk i en travel hverdag. Mange nepali-leger spiser her sin frokost siden de ikke har tatt en skikkelig frokost tidligere.


Etter te-pausen venter pasienter på poliklinikken. Hver dag selges 300 billetter til de forskjellige poliklinikkene. Om man er alvorlig syk, kommer pasienten til akutt-mottaket og blir tilsett av egen lege der. Det er stor kamp om billettene til poliklinikkene, og om man er for sein, dvs pasient nr 301, må man vente til neste dag!
Over er bilde fra en meget liten "pasient" som kom innom barne-poliklinikken forleden dag. Dessverre stod ikke livet til å redde for "rottemor," og hun endte sine dager på Tansen Mission Hospital.....
Klokken 13-14 er det lunsjtid. Da venter varm lunsj bestående av nasjonalretten i Nepal; "dal-bat." Vi har hushjelp som lager både lunsj og middag, og jeg har ikke vasket opp en tallerken siden vi ankom Nepal sommeren 2009! Man blir godt vant! Over bilde fra en avslappet lunsj-tid sammen med nepali-kollegene som bor i samme hus.

Etter lunsj er det arbeid på poliklinkken og avdelingene igjen fra kl 14 til ca kl 18. Noen ganger klarer jeg å komme meg hjem kl 17, men stort sett blir kl 18, og noen ganger enda senere.
I tillegg til vanlig dagarbeid har vi kvelds- og nattevakt 1-2 ganger pr uke. På vaktdager går vi ikke hjem etter endt arbeid, men jobber videre utover kvelden og natten.
Over sees et bilde fra en pasient fra en trafikk-ulykke som kom inn på en av mine kveldsvakter. Jeg har lært meg basal ultralyd og sjekker om det er noen blødninger i mageregionen.
Det er ikke til å komme bort i fra at livet som misjonslege er travelt og slitsomt. Arbeidstimeme pr uke blir mange! Noen uker kan det dreie seg om opp mot 60 aktive timer der jeg fysisk er tilstede inne på sykehuset, men de fleste arbeidsuker er på omkring 50 timer. I tillegg er det vaktarbeid der man må være tilgjengelig på telefon hele natten. Stort sett er det 1 vakt pr uke, men vaktplanen som er avbildet over, viser 2 vakter på en uke. Vakt-teamet består av 3 medisinske leger og 3 kirurgiske leger (senior-, assistent- og turnuslege).

Det er en krevende jobb å være misjonslege. Ansvaret og utfordringene er betraktelig større enn jeg var vant til fra tidligere legejobber. Man blir utsatt for problemstillinger som man aldri har vært ute for før. I tillegg er kultur og språket en ekstra utfordring.
Jeg husker en av mine første vakter; En fødende kvinne ankommer akutt-mottaket i nær forestående fødsel. Jeg leste journalen hennes kjapt og ser at det er tvillinger og der første barnet ligger i seteleie....
HJELP! Jeg må ringe bakvakten!!! Men hvem er bakvakten? Det er jo meg....... Heldigvis, før jeg fikk summet meg, hadde første sete-leie barnet kommet helskinnet ut. Og neste hode-leie kom greit ut etterpå!
Ja, misjonslege-jobben er krevende og slitsom! Men jobben er også utrolig givende og lærerik. Jeg er ganske sikker på at jeg aldri senere i livet vil få en slik allsidig, krevende og utfordrende legehverdag!
Over sees et bilde av noen av legene på medisinsk avdeling som er ute på restaurant i Tansen. Min gode kollega, Dr Theo fra Nederland, sitter lengst til høyre. Han er den eldste og mest erfarne medisinske legen ved sykehuset for tiden.
(Bildene nr 2, 3 og 7 er tatt av fotograf Ole Henrik Kalviknes)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar