søndag 1. april 2012

Hospital Christian Fellowship
Bildet over viser inngangen til sykehus-kapellet. Dette er lokalisert midt i "hjertet" av Tansen Mission Hospital. Her er det stor aktivitet daglig. Kapellet brukes av både ansatte, pasienter og pårørende. Hver dag kl 12 unntatt lørdag er det gudstjeneste for pasienter og deres familie. Mange møter opp og får høre ord fra Bibelen, og det er også tid for samtale.

Her er det flotte alterbildet i kapellet; et illustrativt kunstverk fra Jesu` siste måltid med disiplene.


En gang pr mnd er det samling i kapellet for "Hospital Christian Fellowship." (Kristne fra alle forskjellige yrkesgrupper ved sykehuset) De fleste ansatte ved sykehuset (totalt 350 ansatte) er hinduister. Men det er en liten gruppe kristne. Det kan være alt fra 20 til 40 mennesker på disse samlingene.
Ved siste samlingen var det jeg (Gunnar) som hadde et innlegg om "holistisk" pasientbehandling. Et annet ord for "holistisk" er helhetlig. Det handler om å ta vare på alle pasientens behov innen behandlingen, ikke kun det fysiske aspektet. Jeg snakket om pasientens 4 behov; fysisk, åndelig, emosjonelt og sosialt. En holistisk tilnærming til pasientens behov finner man også innen andre trosretninger, blant annen innen hinduismen er pasientens åndelige helse av stor betydning.

Bibelen beretter mange historier om hvordan Jesus møtte syke mennesker. En historie fra Lukas-evangeliet er forbilledlig:
Jesus var på vei til Jeriko og kom forbi en blind mann som satt ved veien og tigget. Den blinde mannen får høre at Jesus er på veien og roper på ham. Jesus hører hans rop og stopper opp, og så spør Jesus den blinde følgende spørsmål: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?"
Jesus visste selvsagt at mannen var blind, men helbredet ham ikke uten først å spørre ham!

Hele historien finner du i Lukas evangelium kap 18.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar