søndag 11. oktober 2009

Over 200 kristne menigheter


Det er blitt mange kristne menigheter i Kathmandu etterhvert. Fra å være et lukket land for omverdenen helt til 1949 har det vokst frem mange kristne menigheter. Det er over 200 forskjellige menigheter i Kathmandu dalen (byen Kathmandu og de nærmeste omgivelser).


(I okt 1949 fikk noen kristne fugleforskere besøkstillatelse fra kongen i Nepal og avdekket stor medisinsk nød. Dette ble starten på et omfattende bistandsarbeid og etterhvert fremvekst av en lokal kristen kirke. Mer om dette i et senere blogginnlegg.)


En av de aller eldste menighetene er Kathmandu International Christian Congregation. Denne ble stiftet i 1952 som en husmenighet av kristne bistandsarbeidere. Pr dags dato er menigheten blitt en stor forsamling som teller gjennomsnittlig over 100 mennesker på gudstjenestene hver søndag. Menigheten består av en stabil kjerne av misjonærer og bistandsarbeidere som har vært her i flere år, men det er også stort innrykk av korttidsarbeidere og turister. Noen nepalere er også med.Gudstjenestene foregår på engelsk, og er enkelt bygget opp omkring lovsang, tale, søndagsskole, bønn og kirkekaffe.

Vi har funnet oss godt til rette i denne menigheten, og det er inspirerende å treffe andre kristne fra hele verden. Her er lutheranere, baptister, pinsevenner og norske statskirkemedlemmer i en salig skjønn blanding.


Det finnes mange kristne menigheter i Kathmandu, men jammen finner man også kristne reisebyrå. Like i nærheten av vår leilighet finner vi Holy Sherpa Vision.


Mon tro om fugleforskerne i 1949 ante at deres feltbesøk til Nepal la spiren for en selvstendig lokal kirke som i dag teller nærmere en million mennesker

(Usikre anslag, baserer seg på medlemstall, tall mellom 600 000 og en million nevnes).
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar