søndag 25. juli 2010

Emmigrasjon

Det er ikke en dag uten at det annonseres i avisene om mulighetene for å emmigrere til et annet land. Ustabile politiske forhold og vansker med å finne tilstrekkelig arbeid som kan forsørge egen familie gjør at mange søker lykken i andre land. Ikke alltid drar hele familien, men kun ektefellen drar på arbeidsoppdrag til eks Gulfen, Malaysia eller India. Siste statistikker viser at omkring 800 000 nepalere av en totalbefolkning på ca 30 millioner lever i utlandet. Det er lett å kritisere dem som reiser utenlands for å søke arbeid eller utdanning. I den anledning skal vi huske på at omkring en million nordmenn drog til USA i tidsrommet 1880-1930 grunnet fattige kår i Norge. I mellomkrigstiden var Norge (og Sveits) blant Europas fattigste. Det er grunn til både optimisme og pessimisme angående fremtiden til Nepal. Størst grunn til optimisme er at Nepal ligger godt an til å klare flere av milleniumsmålene som ble lansert av FN ved årtusenskiftet; bl a mål nr 4 om reduksjon av barnedødelighet med 2/3 og mål nr 5 om reduksjon av barseldød med 3/4.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar