fredag 16. september 2011

Vaksinering mot Japansk encefalitt

Det første ordet øverst på den blå plakaten uttales "kåp" som betyr vaksine på nepali.


Japansk encefalitt (hjernebetennelse) er en virussykdom som overføres til mennesker ved myggstikk. Sykdommen forekommer i alle land i Sør-Øst Asia. Det er varierende epidemisk oppblussing i forbindelse med regntiden. Smitteoverføringen er stort sett begrenset til landsbygda hvor det er rismarker og husdyrhold. WHO har beregnet antall nye tilfeller av Japansk encefalitt til ca 45 000 tilfeller årlig spesielt i land som India, Sri-Lanka, Indonesia, Filippinene og Nepal. Sykdommen forårsaker ca 6000 dødsfall årlig. De som utvikler alvorlig sykdom vil ha en dødelighet på minst 25% og 50% utvikler varige lammelser. Det er ikke uvanlig å se barn med denne sykdommen på barneavdelingen ved Tansen Mission Hospital.


Vaksine mot Japansk encefalitt er tilgjengelig og et viktig forebyggende tiltak for å redusere omfanget av sykdommen. Vaksinen har derimot en høy pris. WHO har den siste uken hatt en vaksinasjonskampanje i Tansen. I 10 dager har det vært tilbud om fri vaksinering av barn og voksne i sentrum av Tansen og også utenfor sykehuset. Den asiatiske varianten av vaksinen består kun av en dose. To sykepleiere har hatt sin improvisoriske vaksinasjonsspost utenfor akuttmottaket. To av dagene har jeg samarbeidet med en annen nepali sykepleier om vaksineringen. Det har vært interessant å få et innblikk i vaksineringsrutinene og få praktisere faget mitt igjen.
Registrering av vaksineringen er litt annerledes enn det jeg er vant med fra min tid som helsesøsterstudent. Registreringen er kun en hake i en rute som vitner om antall vaksinerte i løpet av en dag. De som blir vaksinert har heller intet vaksinasjonskort. Informasjon om vaksinetilbudet har vært gitt via radio, jungeltelegrafen og blant pårørende på sykehuset. I dag har det vært spesielt en aktiv nepaler som har informert om vaksinen. Flere ganger kom han til vaksinasjonsposten med nye pårørende som ville vaksinere seg. Det viste seg at han selv hadde et familiemedlem, en gutt på 10 år, som lå alvorlig syk på barneavdelingen med sykdommen Japansk encefalitt. Han ville så gjerne at andre skulle beskytte seg mot denne sykdommen. I Norge vaksinerer vi gjerne mot sykdommer som vi aldri har sett eller vil få se. Men her er virkeligheten en annen. Behandling og forebygging av en og samme sykdom skjer gjerne vegg i vegg. Den syke gutten på 10 år vet vi ikke om vil overleve, eller overleve med varige men. Men forhåpentligvis er nye tilfeller av Japansk encefalitt redusert etter ukens vaksinasjonsprogram.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar