fredag 2. september 2011

Overfylt sykehus

I regntiden er det spesielt travelt på sykehuset. Dette er tiden for febersykdommer som hjernehinnebetennelse, viral feber og tyfoidfeber. Sykehuset har 165 senger, og i perioden juni-sept er det for det meste overbelegg. Det blir lange og hektiske dager for de ansatte, og det er ikke uvanlig at 2 sykepleiere må ta hånd om 50 pasienter på barneavdelingen nattestid. De fleste barna skal også ha intravenøs medisin/væske. Da blir det ikke mye tid til å løse kryssord eller sudoko. På vaktrommet til sykepleierne på avdelingene finnes det heller ingen stoler å sette seg ned i, bare noen helt enkle "bar-krakker" å sitte ned på i et rolig øyeblikk....
Tansen Mission Hospital har også korridor-pasienter. Legg merke til den ganske spartanske madrassen, men heldigvis fantes det for denne pasienten en ledig seng å finne hvile i.
I Tansen finnes det i tillegg til Tansen Mission Hospital 2 andre sykehus; et statlig sykehus og et annet moderne privat sykehus. Men de fleste pasientene ønsker å komme til Tansen Mission Hospital. På det statlige sykehuset finnes det ofte ikke tilstrekkelig personell. På det andre private sykehuset må pasientene betale høyere takster. I tillegg må pasientens familie besørge alt som legen foreskriver, eks legen ser til pasienten og foreskriver intravenøs medisin. Da må pasientens familie ut på gata og kjøpe seg både veneflon, sprøyte og riktig medisin. Når alt er kjøpt inn, kan så behandlingen starte. Det skal ikke være lettvint!

En annen viktig årsak til at pasientene kommer i hundretall daglig til vårt sykehus er muligheten for å få sponset behandlingen. Det er dessverre slik i mange land i verden at all behandling må pasienten betale for selv. Og har du ingen penger, blir det heller ingen behandling! Jeg vil derfor nok en gang takke alle dere som har gitt økonomisk støtte til barmhjertighetsfondet ved sykehuset.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar