tirsdag 5. januar 2010

Der det ikke er noen doktor...

Det er nok ikke alle steder en pasient kan be om "second opinion" av en annen lege. Rett og slett fordi det ikke finnes noen annen lege, og heller ikke finnes noen første lege. Slik er situasjonen i mange land i verden, inkludert Nepal. I følge Himalayan Times finnes 9000 registrerte nasjonale leger i Nepal. Av disse 9000 er det bare 4000 som jobber som lege i Nepal. Resten har enten dratt utenlands eller har en annen bedre betalt jobb. Av de 4000 legene som jobber i Nepal, er det under 1000 leger som jobber i statlige sykehus( til sammenlikning har Haukeland sykehus i Bergen ca 800 leger) Resten jobber på private klinikker som i hovedsak befinner seg i de større byene. På landsbygda og særlig i vestre deler av Nepal er det store mangler på helsepersonell og helsefasiliteter.
Store deler av Afrika og deler av Asia har underskudd på leger. Det er lett å forstå at også nepalske leger søker mot bedre betalte jobber i utlandet. En normal månedlig legelønning på et statlig sykehus i Nepal er 11000 rupi som tilsvarer ca 1000 NOK. Til sammenlikning koster en liter bensin for tiden ca 7 NOK, en kilo poteter ca 4 NOK, en liter melk ca 3 NOK, et egg ca 0,80 NOK..... I tillegg må legestudentene betale for utdanningen sin, og det kan gjerne beløpe seg til et svimlende totalbeløp mellom 2 og 3 millioner rupi.
Det kan være gode grunner til å klage på helsevesenet i Norge, men i den store sammenheng er helse-Norge et paradis sammenliknet med helsevesenet i Nepal!

1 kommentar: