lørdag 9. januar 2010

Tomme gater

Ingen biler på veiene, butikker som er stengt og en helt spesiell ro over en ellers hektisk by. Folk må ta beina fatt når de skal bevege seg fra et sted til et annet, ingen busser eller små taxier er tilgjengelig. Nei, dette er ingen vanlig, rolig hellidag i Kathmandu. Det er "banda." På nepali betyr banda å stenge. Hovedveiene inn til sentrum blir blokkert. Blokaden har bl.a til hensikt å forhindre regjeringsmedlemmer å kunne gå på jobb. Men konsekvensene av blokaden rammer hele samfunnet. Mange kommer seg verken på jobb eller skole. Det er kjøreforbud. Alt stopper opp. Til og med turister på vei hjem kan oppleve å måtte gå flere kilometer til flyplassen på slike dager. Men det er verst når ambulanser ikke kan rykke ut på grunn av at de forhindres av blokaden. I løpet av høsten har det vært 5 dager med banda, tidligere skjedde det hyppigere. Blokaden varer vanligvis fra 1 til 3 dager. Disse blokadene kommer ikke uforberedt men annonseres i avisene i hvert fall en uke før.
Hvorfor blokade? Kort fortalt handler det om politikk, uenighet, makt og posisjon. Bildet over viser en karikatur av den politiske situasjonen i Nepal. Hvordan komme til enighet er en utfordring. Dette kjenner vi også igjen fra vårt egen politiske verden. Men reaksjonsmønsterne er klart annerledes i Nepal enn i Norge. Enkelte politiske partier bruker blokade for å fremme sine meninger. Partiets støttespillere organiserer seg og blokkerer veier fysisk. Den siste tiden har blokadene gått fredelig for seg. Men politi og demonstranter har kommet til trefninger. Selv får vi god sikkerhetsoppdateringer via både United Mission to Nepal og den norske ambassaden. Noen forhåndsregler må vi ta som f.eks ikke oppsøke større folkemengder disse dagene. Men blokadene og demonstrasjonene foregår utenom området der vi bor. Vi føler oss trygge. Samtidig tenker vi på folket som må leve under slik politisk ustabilitet.

En nepaler uttalte følgende i et intervju: "Jeg tenker ofte at Gud har gitt alt til Nepal: Godt vær, fantastisk natur, fjell, hyggelige og vennlige folk. Det eneste Gud ikke har gitt oss er gode politiske ledere."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar